Terje Sørvik og Tore O. Sandvik (Ap):

Distriktsreiselivet kan reddes – men da må det skje nå

HÅPER: Oppstarten ved Løvøen Gård har på ingen måte gått etter planen for Kevin Hobbins og Tom Krüger. De er likevel ikke motløse, og håper at rask omstilling til norske reisende kan dekke opp for tapet av et stort antall utenlandske gjester.  Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Meninger

Det tar et helt liv å bygge et livsverk. Og en pandemi er nok til å velte det overende i løpet av noen måneder. I Trøndelag får vi nå tilbakemeldinger om at krisepakkene fra regjeringen ikke treffer reiselivet god nok. Det er svært alvorlig for de som rammes direkte, men også for oss som fylke og næringslivet rundt, som har satset tungt på å selge opplevelser.


I februar overtok venneparet en reiselivsbedrift med fullt belegg. Nå er alle gjestene borte

Over natta forsvant 95 prosent av fisketuristene fra bookinglistene ved Løvøen Gård. Nå jobber de ferske driverne iherdig med å omstille seg til et kortreist marked.


Vi forstår godt frustrasjonen fra reiselivet over kompensasjonsordninger som ikke treffer godt nok. Det oppleves som dobbelt frustrerende når det viser seg at utenlandske Taxfree-giganter, som har hatt flere hundre millioner i utbytte de siste årene, nå henter store beløp i krisehjelp, samtidig som flere små og mellomstore livsverk rundt omkring i landet trues med konkurs.

Sesongbedriftene rammes særskilt hardt av et marked som er tatt bort fra dem og kompensasjonsordninger som ikke treffer. Disse bedriftene går med underskudd i store deler av året, men tjener pengene i sesong. Den sesongen begynner for mange nå, men sesongen trues samtidig av at de ikke får brukt full kapasitet. Færre rom kan leies ut, restaurantene er halvfulle og inntjeningen blir dårligere.

10. juni er det frist for innbetaling av to terminer merverdiavgift, etter at det ble gitt en utsettelse som følge av koronakrisen tidligere i vår. Et slikt betalingskrav nå, samtidig med utbetaling av feriepenger, kan være den endelige kroken på døra for mange små reiselivsbedrifter i distrikts-Norge som da må melde oppbud og går til konkurs. Andre gambler på å ta opp lån, som de må dra med seg inn i neste sesong – uten å være sikker på om lønnsomheten kommer tilbake.

Arbeiderpartiet har allerede stilt spørsmål i Stortinget om det er mulig å utsette mva-innbetaling enda en gang for å sørge for at det finnes penger i kassa gjennom sommeren, som for mange er høysesong. Andre tiltak som absolutt bør vurderes for reiselivet er å forlenge kontantstøtten frem til august, videreføre lav momssats og innføre en form for lønnstilskudd slik at bedriftene i hvert fall unngår å straffes for å ha folk i arbeid. Alle tiltak som kan være med å unngå at bedrifter går konkurs må sees nærmere på.

At Norge måtte stenge ned er vi enige om, men vi vil at vi skal ha noe å leve av også fremover. De livsverkene i reiselivet som har tatt år å bygge opp vil i hvert fall vi ha med oss levende ut på andre siden av denne krisen.