Svein Kåre Johansen (MDG):

Med dagens smittesituasjon må det kunne være mulig å åpne opp for trivselstiltak på våre institusjoner her i Nærøysund igjen

Svein Kåre Johansen (MDG)  

Meninger

Korona-krisen er blitt omtalt som den største krisen i fredstid, og det stemmer nok. Det har blitt gitt mye fortjent spalteplass til de mange som har fått økonomiske utfordringer på grunn av krisen. En gruppe som det har vært skrevet mindre om og som er blant de hardest rammede på grunn av krisen er de som bor på institusjoner og de som har hatt forskjellige tilbud om avlastning i hverdagen. Her i Nærøysund har det vært bråstopp på de aller fleste trivselstiltak og mer ensomhet er en naturlig følge for mange beboere på våre institusjoner.

De som har syke familiemedlemmer boende hjemme har mistet kjærkomne avlastningstiltak som har gjort dem i stand til å klare å stå i den krevende oppgaven det er å pleie sine kjære hjemme. Det å ha for eksempel et dement familiemedlem hjemme er svært krevende og behovet for avlastning for å ta seg inn litt og samle krefter er svært stort for de pårørende. Uten avlastning på grunn av koronasituasjonen er det nå flere av de pårørende som er i ferd med å bli tvunget til å kaste inn håndkleet og legge sine kjære inn på institusjon. Dette vil være en høy pris å betale, både for livskvaliteten til den enkelte som mister muligheten til fortsatt å bo hjemme, og også for Nærøysund kommune som må skaffe til veie enda flere kostbare institusjonsplasser.

Med dagens smittesituasjon må det kunne være mulig å åpne opp for trivselstiltak på våre institusjoner her i Nærøysund igjen. Det er ikke påvist smitte i Nærøysund, og ellers i landet er nye tilfeller av smittede nesten kommet ned mot null. Samfunnet er gradvis i ferd med å gjenåpnes igjen og nå bør Nærøysund kommune åpne opp også for denne svært viktige delen av vår befolkning. Det å få et avbrekk i en ellers monoton hverdag ved at det arrangeres små konserter, andakter og andre aktiviteter gir økt livsglede og trivsel for de som bor på de forskjellige institusjonene. I Nærøysund må det nå være mulig å få til å åpne for dette innenfor rammen av de smittevernsregler som gjelder ellers i samfunnet der avstand og renhold er viktig. Jeg vil tippe at våre lag og foreninger og andre frivillige står klare til å gå i gang med dette viktige frivillige arbeidet igjen hvis det åpnes for det nå.

Det samme gjelder tilbud om avlastning, besøkstjeneste og andre aktiviteter for de som trenger det. Tiden må nå være inne til å gjenoppta forskjellige typer avlastningstilbud igjen ved at det legges spesielt til rette for smittevern ved tilbudene som eksisterte før krisen.

Den menneskelige prisen ved å ha nedstengte avlastningstilbud og å frata institusjonsbeboere gode kulturelle og sosiale opplevelser har allerede blitt høy. La den ikke bli høyere! Jeg håper Nærøysund kommunes smittevernledelse nå så raskt som mulig gir de eldre og syke hverdagen tilbake! Åpne opp for trivsel og avlastning nå!