Ole A. Helmersen, Leka Senterparti:

Takk, Solveig Slyngstad!

Meninger

Vi ønsker med dette å gi ros og honnør til vår rådmann Solveig Slyngstad. Solveig Slyngstad ble tilsatt som rådmann den 1. september 2016 i Leka kommune. Solveig Slyngstad har et hjerte for små samfunn og har vært hjertefølt og ekte engasjert for Leka kommune. I hennes periode som rådmann er mange positive tiltak gjennomført, noen av disse er:

  • Tilskudd til flexibolig (6-mannsboligen)
  • Ny barnehage
  • 4 G dekning/Mobilt bredbånd
  • Asfaltering av kommunale veier
  • At vi fortsatt er EGEN kommune
  • Sikret kommunegrensen (Austra)
  • Fiberutbygging


Dette er noe av det Solveig Slyngstad har jobbet mye med, og uten hennes kontaktnett, erfaring, samarbeidsevner og arbeidsvilje har nok ikke mye av dette vært en realitet for Leka kommune. På så kort tid har ikke dette vært mulig uten hennes gjennomføringsevne. Vi kan takke blant annet henne for at det finnes en Leka kommune pr i dag. Hun bidro til å snu et stortingsvedtak!

Solveig Slyngstad ble ansatt for å gjøre en jobb for kommunen og har i høyeste grad levert.

Takk, Solveig Slyngstad!