NA mener

Det er tryggere med kvinner på vegene

Meninger

I mai omkom det ingen personer i trafikken i verken Nordland eller Trøndelag. Politiet i Midt-Norge melder at trafikken i pinsa gikk bra, selv om det var noen ulykker med personskader. På landsbasis er dessverre bildet annerledes.

I løpet av pinsa mistet fem personer livet og det har nok sammenheng med blant annet stor trafikkutfart. Hittil har i år har 42 personer dødd i trafikken, mot 39 på samme tidsrom i fjor. I 2019 mistet 110 livet, som er to flere enn året før. Det gledelige var at ingen barn under 16 år omkom i trafikken.

Sett i et europeisk perspektiv skiller Norge seg ut med et lavt antall dødsulykker i trafikken, også målt opp mot befolkningsantallet. Det er selvsagt gledelig. Det er mange årsaker til det. Blant annet er myndighetene i samarbeid med politiet dyktig til å iverksette effektive tiltak for å forhindre ulykker.

Likevel blir en rekke familier rammet av at noen av deres brått blir revet bort. Flere tusen blir skadet i trafikken, noen så alvorlig at de preges resten av livet.

Ser en nærmere på dødsulykkene kommer en ikke unna det faktum at menn skiller seg negativ ut. Av de 42 som er drept i år, er det 35 menn. Når politiet oppgir at flest menn også blir tatt for å kjøre for fort, er det ingen tvil om hvem som bør ta et oppgjør med seg selv før de setter seg bak rattet: Det er menn. Det er tryggere med kvinner på vegene.

Om ikke lenge starter fellesferien. Nordmenn har blitt oppfordret til å ta hele Norge i bruk. Det kan innebære at trafikkbildet blitt tett på E6, fylkesveger og typiske turistveger. Flere biler, bobiler og busser på vegene kan dessverre føre til flere ulykker. Det påhviler sjåførene et ekstra ansvar i sommer til å bidra til å utøve god trafikkultur.

Politiet må tilføres ekstra midler i sommer til å overvåke trafikken og kunne luke ut sjåfører som er til fare for medtrafikantene. Hyppige kontroller og tilstedeværelse har alltid vært en god oppskrift. Dessverre har det skjedd en rekke alvorlige ulykker i sommertrafikken langs E6 i Namdalen, og på fylkesveg 17 er det flere ulykkespunkt. Vi får krysse fingrene for at det går bra, og at menn lærer av kvinnene i trafikken.