Leka Sp:

Vi kan ikke akseptere hurtigbåt-tilbudet

Leka senterparti støtter Terje Settenøy´s innlegg i NA 15/06-20 angående hurtigbåt tilbudet mellom Namsos-Rørvik-Leka
Meninger

Leka kommune satser på turisme og sykkelturister og Fjordviking er for liten til vårt behov. Båten går ikke når det blir litt for høye bølger og det skal ikke mye vær til for at Fjordviking legger stille og/eller kansellerer anløp. Dette skaper stor usikkerhet for reisende.

De som har bil velger ofte å kjøre selv i stedet for å ta båten og risikere å ikke komme fram til avtalt tid. Enten det er sykehuset, tannlege eller andre avtaler. For skoleungdommen blir usikkerheten så stor at flere ikke tar sjansen på å ta Fjordviking. Det er heller ikke plass for at sykkelturistene får ta med seg sykler med sykkelvogn, dette kan vi ikke akseptere.

Da vi i Leka kommune satser på turisme og sykkelturister og trenger en hurtigbåt som er stor nok. Det er flott at Terje Settenøy fra Rørvik tar opp denne viktige saken angående hurtigbåt-tilbudet til oss i Ytre Namdalen. Når flere på Rørvik mener at dette berører befolkninga sterkt, kan man jo bare tenke seg at dette også vil berøre oss i Leka kommune.

Vi som er helt avhengig av at det offentlige transporttilbudet gir et godt nok tilbud hele året.