Åpent brev til Namsos kommune:

«Itnåstikk så kvast, som odden av en ny tanke»

Da jeg leste formannskaps sak om leirskole i Namsos kommune tenkte jeg; er dette det beste vi kan tilby skoleelever i kommunen?

De har antagelig ikke lest kommunens slagord, fikk kun respons fra en representant, og ikke noe endringsforslag ble fremmet i kommunestyret! skriver Frode Bjøru.  

Meninger

En utslitt skole fra femtitallet, nær en sterkt trafikkert vei. Viktig for en leirskole er blant annet pedagogikk, sikkerhet og logistikk, i så måte må det finnes bedre plassering enn det som var foreslått. Økonomiske forhold teller også, her vil bygningsstandard og beliggenhet har stor betydning for utleie utenfor leirskolesesongen.

Jeg så samtidig på nettsiden at kommunens slagord er «sammen skaper vi muligheter» og tenkte at her kan jeg bidra, og være med å skape flere muligheter enn det som kom fram i saksframlegget. Sendte en e-post til samtlige formannskapsmedlemmer og gruppeledere i kommunen. Ringte så opp formannskapsmedlemmer fra flere partier og lanserte mine ideer om Brakstad Hamn som leirskolested, og med forespørsel om det kunne utredes flere lokaliteter for leirskolen.

Alle var negative, og en ga tydelig uttrykk for at han hadde bestemt seg, dette før det skulle startes en utredning til en kostnad av 350.000 kroner. Måtte nok en gang sjekke kommunens nettsted om at jeg hadde lest riktig, jo det sto, sitat«sammen skaper vi muligheter» sitat slutt.

Det var ingen grunn til å gi seg. Da saken skulle opp i kommunestyret skrev jeg en e-post til alle representantene med varamedlemmer fra Jøa, med spørsmål om at de kunne foreslå en utredning av flere leirskolealternativer. Er fullstendig klar over at Jøas kommunestyremedlemmer representerer hele kommunen, og at de i et endelig vedtak om lokalisering må ta en helhetsvurdering. Dette var i en utredningsfase, og da mente jeg det må det være lov til å være fremme lokale saker.

De har antagelig ikke lest kommunens slagord, fikk kun respons fra en representant, og ikke noe endringsforslag ble fremmet i kommunestyret! Vil be om at Namsos kommune snarest får et slagord som er i samsvar med virkeligheten. Inspirert av Namdalens store dikter, Olav Duun, fremmer jeg to forslag helt gratis.

1. «Itnåstikk så kvast, som odden av en ny tanke»

2. «Nye ting må få lov te å skje, dei og».

Med bakgrunn i leirskolesaken regner jeg med at andre forslag blir kontant avvist.

Jøa 22.06.2020Frode Bjøru