NA mener:

Blått blikk på ei grønnere framtid tvingende nødvendig

Meninger

Næringsaktivitetene langs kysten har historisk sett – og er fortsatt – en bærebjelke for norsk økonomi og bosetning. Nå er oppdrettsnæringa det fremste lokomotivet, men det er summen av alle ulike næringer som er viktig. Det har man fått et meget godt innblikk igjennom Blå konferanse.

Denne uka la arrangørene, som er et samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjoner i Nærøysund, fram årets program. Dit kommer blant annet fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Det vitner om hvor høy status blå sektor har opparbeid seg nasjonalt politisk og i næringssammenheng. Nærøysund er landets største oppdrettskommune. Det forplikter og gjennom konferansen tar de et samfunnsansvar og løfter fram aktuelle tema.

Det knytter seg stor spenning til: «Blått blikk på ei grønnere framtid». Rundt 60 bedrifter i Ytre Namdal har deltatt i en undersøkelse om hvordan de jobber for å innfri FNs bærekraftsmål. Ved første øyekast kan det virke som noe som ligger langt borte, men hvordan man forvalter ressursene, også lokalt, vil ha stor betydning for hvilke bedrifter som vil klare å oppfylles framtidas krav.


 

I fjor viste Sparebank 1 SMNs konjunkturbarometer at et flertall av bedriftene i Trøndelag ikke tror at FNs bærekraftsmål er viktig for dem. Det fikk regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag til å ta næringslivslederne i skole.

I debattinnlegg i NA var Lien klokkeklar på at de bedriftene som målrettet jobber for å levere etter FNs bærekraftsmål, bidrar ikke bare til en bedre verden for alle, de tjener også mer penger. Viktige momenter i hans argumentasjon var at de økonomiske aktivitetene bidrar til verdiskaping til fordeling mellom eiere, kommune og stat og de ansatte. Og at virksomheten ikke gir uforholdsmessig belastning på naturens bæreevne.

Tord Lien, regiondirektør i NHO:

Bærekraft – bra for mer enn verden og neste generasjon

Når et flertall av bedriftene i Trøndelag i følge Sparebank1 SMNs konjunkturbarometer ikke tror at FNs bærekraftmål er viktig for dem er det ikke først og fremst et problem for FN, men for bedriftene i Trøndelag.


Hva gjør bedriftene i Ytre Namdal på dette området? Vi venter spent på svaret og får håpe at Lien denne gangen vil si seg fornøyd med at tankesettet blant bedriftsledere er på rett kurs.