Ressurskrevende tjenester blir enklere for kommunene

Kommuner som har innbyggere med et ekstra behov for helse- og omsorgstjenester får en del av dette dekket av staten. Denne støtten har allikevel ikke vært dekkende for alle kommunene – det retter vi nå opp i.
Meninger

Utfordringen med den gamle ordningen var at mindre kommuner med mange ressurskrevende brukere har hatt en uforholdsmessig høy kostnad sammenlignet med større kommuner. Dette har nå Høyre sammen med Venstre, KrF og FrP gjort noe med i neste års kommunebudsjett. Vi har bedt regjeringen om å endre ordningen slik at mindre kommuner med flere brukere får en større andel av støtten.

Helt siden denne tilskuddsordningen ble opprettet har det vært en sterk økning i utgifter til ressurskrevende tjenester. Det har også vært en økning i antall mottakere av disse tjenestene. Kommunene har ikke i like stor grad blitt kompensert for denne økningen. Det har resultert i at noen kommuner har fått store problemer med å tilby innbyggerne de tjenestene de fortjener uten at det går utover andre tjenester i kommunen.

Bak tallene, ordene og begrepene er det enkeltmennesker og familier. Det er liv som skal leves, drømmer som skal oppfylles og relasjoner som skal tas vare på.

Tilbudet til de som trenger ekstra hjelp fra den kommunale omsorgstjenesten skal ikke stå eller falle på kommunens økonomiske prioriteringer. Det er derfor svært gledelig at vi nå får til en endring som vil kunne gi innbyggerne det tilbudet de fortjener.