NA mener:

Venstre viser liten politisk vilje til å ta ansvar i rovdyrpolitikken

Trygve Slagsvold Vedum har helt rett. Det er bare i drømmeverden, at beite- og rovdyr rusler fredfylt på samme mark.

  Foto: Bastian Øien Alstad

Meninger

Senterpartilederen er med rette sterkt kritisk til regjeringas håndtering av det mye omtalte rovdyrforliket, som fikk bred oppslutning i Stortinget.

La oss bare ta en kort oppfriskning om historikken til beitenæringa i Namdalen. Lierne var den fremste kommunen med en rekke beitebruk helt fram til slagbjørnene gjorde sitt inntog i dyreflokkene. Myndighetene påla bøndene å iverksette tiltak for å hindre kontakt mellom beitedyr og rovdyr. Alt ble prøvd, til ingen nytte. For dem som sto oppe i dette var de menneskelig belastningene store.


Sp-Vedum: – Det er bare i paradis at rovdyr og beitedyr kan gå side om side

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber regjeringa være ærlige om sin rovdyrpolitikk.

 

Beitenæringa gikk dukken i Lierne, og naturlig nok har bjørnen forflyttet seg til andre steder hvor sau og lam befinner seg. Hvis ikke grunnlaget for det som ligger i rovdyrliket oppfylles, at rovdyr som tar husdyr i definerte beiteområder skal tas ut, er det bare et tidsspørsmål før sauebønder i Namsskogan, Harran og Grong gir opp kampen.

Det vil være et tap for beitenæringa og dyreholdskulturen i Namdalen som bygger på å utnytte naturressursene. Så kan en selvsagt noen glede seg over at Norge får en større bjørnestamme, men det er ikke snakk om å skyte alle bjørner. Det må også poengteres at i Sverige er man nødt til å regulere bjørnestammen med kvotejakt.


Mulig ulv sett i Lierne

To ulveobservasjoner i Lierne

En person forsøkte å rope til seg det han trodde var en hund. Så sprang dyret som sannsynligvis er en streifulv rett til fjells. Nå er trolig ulven sett på to ulike steder i Lierne forrige uke.

 

Utlover dusør for å få tips om bjørnejaging: – Spesielt, mener politiet

Mens politiet etterforsker om bjørn er blitt jaget over grensa til Sverige, utlover Norges Miljøvernforbund dusør på 100.000 kroner for tips som kan føre til løsning på saken.


Sp-leder Slagsvold Vedum mener slagbjørner bør skytes og at regjeringa må være ærlig. Slikt situasjon er for næringa i Indre Namdal, er deler av rovdyrforliket bare et ark med tomme løfter.

Det er Venstre som sitter med hånda på rattet for Klima- og miljødepartementet. Venstre viser liten politisk vilje til å ta ansvar i rovdyrpolitikken. Det gjelder ikke bare for sauenæringa, men også for den samiske kulturen som er under sterkt press fra storsamfunnet med vern av rovdyr og den industriliserte vindkraftutbygginga.

Sp vil ved et regjeringsskifte sparke Venstre ut av lokalene til Klima- og miljødepartementet. Problemet er bare at det samme vil SV, og i rovdyrpolitikken snakker ikke Sp og SV helt samme språk. Det gjelder å ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.


Politikerne fikk klar beskjed i møte med beitenæringa

Det var mye klar tale fra kommuneledelse og beitenæring da de møtte politikere fra storting og regjering og fra Fylkesmannen, som kom til Grong for å lære om hvordan dagens rovdyrpolitikk slår ut.

 

Får ikke felle rovdyr i kalvingsområder: – Jeg er ekstremt skuffet

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) er opprørt. Håpet om å finne ei løsning i Stortinget, som ville gitt effektivt uttak av rovvilt som gjør skade i kalvingsområder, er knust.