Setter ut 300 fasan og 300 rapphøns til trening:

Namdal fuglehundklubb utfører ikke god dyrevelferd og jaktetikk, mener MDG

Trøndelag MDG ønsker å få slutt på bruken av rapphøns og fasan til hundetrening. Praksisen er ikke i tråd med god dyrevelferd.

Trøndelag MDG ønsker å jobbe for at omdømmet til jegerne skal bedres. Trening ved jakt på fremmede fuglearter, eksempelvis fasan, som er importert eller oppdrettet, virker mot denne hensikt, skriver MDG Trøndelag. 

Meninger

Namdal fuglehundklubb fikk 15. juni tillatelse fra Miljødirektotatet til utsetting av 300 fasan og 300 rapphøns, for lavlandsprøver og trening av fuglehunder på treningsområdene i Nærøy i Trøndelag fylke. Formålet med søknaden er å arrangere jakthundprøver for stående fuglehund og fuglehundtrening forøvrig.

Trøndelag MDG som parti stiller seg positivt til jakt og fiske, Trening av jakthunder kan være positivt for både jeger og hunder og kan bidra til at jakt blir mer skånsomt for andre dyr som det jaktes på, men mener at dette må foregå etter god jaktskikk og dyrevelferd.


Fuglehundklubben mener MDG tar feil i kritikk: – De bommer på mål

Namdal fuglehundklubb har fått tillatelse til å sette ut rapphøns og fasan til trening av jakthunder. Det har fått MDG Trøndelag til å be sin representant på Stortinget om å fremme forslag om forbud mot utsetting av denne typen fugl til trening.


Praksisen med oppdrett av fremmede fuglearter, som for eksempel fasan og rapphøns, bryter med både prinsipper om god jaktetikk og dyrevelferd. Innføring av fremmede fuglearter som slippes løs i norsk naturområder vil også kunne føre til en alvorlig belastning for norske økosystemer og naturmangfoldet, inkludert villfugl bestandene.

Trøndelag MDG ønsker å jobbe for at omdømmet til jegerne skal bedres. Trening ved jakt på fremmede fuglearter som er importert eller oppdrettet, virker mot denne hensikt.


– Uansett hvordan man vrir og vender på det, er utsetting av fasan og rapphøns ikke god dyrevelferd

Gruppeleder Tommy Reinås i Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag, mener argumentene til Namdal fuglehundklubb spriker i alle retninger. – Tren heller hundene på trøndersk rype, sier han.


Med bakgrunn i dyrevelferdsloven ber vi vår stortingsrepresentant om å fremme forslag i Stortinget om å stanse import og oppdrett av levende fugler til hundetrening. Miljødirektoratet har også tidligere lagt ned forbud til utsetting av ender for å drive jakt og dette bør utvides til å gjelde andre fremmede fuglearter.

Trøndelag MDG sitt fylkesstyre mener at praksisen med at man bruker fremmede arter som eksempelvis fasan og rapphøns for å trene fuglehunder, er en praksis som ikke er forenelig med god dyrevelferd og jaktetikk. De Grønne vil at jakttrening på utsatte fugler forbys gjennom passende forskrifter. Sentralstyremedlem Tommy Reinås fikk også tidligere denne måneden sentralstyret med på at MDG skal jobbe for et forbud.