Ytterst få ønsker søndagsåpne butikker

Søndagen trengs som en felles fridag, også i ekstraordinære tider.

INNLEGG: Vi mener det er galt å bruke koronaviruset som argument for å få gjennom søndagsåpne butikker, skriver Alfred Olav Fonn. 

Meninger

Vi har fortsatt behov for en dag der alle kan få ned hvilepulsen. Å åpne for søndagsåpne butikker i år, med utgangspunkt i at det er en ekstraordinær situasjon, kan det fort bli en fast praksis. Derfor må vi bevare annerledesdagen og beholde dagens lov om helligdag og helligdagsfred.

Vi har alle vært gjennom en usikker vinter og vår. Usikkerheten vi kjente på kan neppe sammenlignes med noe vi har opplevd før eller vil oppleve igjen. For næringslivet og butikkene har det også vært en usikker tid, dere flere har måtte stengt.

Nå tar flere til orde for at sommeråpne butikker skal være det som redder et næringsliv som sliter tungt. KrF mener dette er feil vei å gå. FAFO har uttalt at søndagshandel ikke nødvendigvis gir mer omsetning, men heller bidra til å spre handelen over et lengre tidsrom. Det betyr økte kostnader.

For noen få, store butikker kan det være fordelaktig å åpne opp i sommer, men for mindre butikker og det lokale næringslivet vil det ikke lønne seg. Det er ikke månedens fire søndager som redder butikkene våre, men aktiv næringslivspolitikk og gode lokale og nasjonale tiltakspakker.

Butikkansatte står på til vanlig. Nå trenger de en velfortjent ferie etter de ekstra påkjenningene fra pandemien og smitteverntilpasningene. KrF ønsker ikke søndagsåpne butikker, det gjør heller ikke fagbevegelsen, frivilligheten, miljøbevegelsen og folkeflertallet. Vi trenger alle én dag i uken med fritid og hvile. En dag hvor venner og familie kan samles for å tilbringe tid sammen.

Vi mener det er galt å bruke koronaviruset som argument for å få gjennom søndagsåpne butikker. Ja, næringslivet har opplevd et helt spesielt halvår, men det finnes andre måter å stille opp for næringslivet. Det gjør vi ved å handle fra mandag til lørdag, og ved å vedta de største krisepakkene i etterkrigstid. Å hevde at det er søndagsåpne butikker som skal være løsningen for å redde næringslivet, blir skivebom.