Svarer kirkevergen:

Mye er bra, men slettes ikke alt!

I NA 3. juli lover kirkeverge Magne Bergslid at vedlikeholdet skal bli bedre på bykirkegården i Namsos  og de på andre kirkegårdene i Midtre Namdal. 

Kurt Broteng skriver at det er positivt med tiltakene som er satt i verk ved bykirkegården i Namsos, men det er mye som gjenstår før stedet blir brukervennlig.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Det er fint med de tiltakene som ble utført, det hjelper mye.

Men problemene er ikke over av den grunn og vi har fortsatt behov for tilrettelegging på kirkegården i Namsos..

Containeren, som er sentralt plassert er vel og bra for de som benytter hovedinngang, men for alle de som benytter de andre inngangene blir det langt å gå.

Spesielt for de eldre, på sommeren er en ting, men det er mange som også bruker kirkegården om vinteren.

Håndtakene på containeren kan være vanskelig å åpne for brukere med funksjonshemming, også for friske. Hva om vinteren, når vi får snø og is? Det blir ikke mindre vanskelig da. Jeg ber om at avfallsdunkene som ble fjernet, blir satt tilbake der de alltid har stått.
Jeg skjønner ikke hvorfor disse ble fjernet.

Som bruker/brukere av Namsos kirkegård i flere tiår, har vi sett et elendig vintervedlikehold. Ved flere anledniger har jeg vært nødt til å måke snø med egen snøskuffe for å komme fram. Jeg snakker da ikke om å komme fram til gravsteder, men på veien på kirkegården.

Jeg skjønner at dette handler om rasjonalisering og at vedlikeholdet skal være enklere og koste mindre for dem som skal utføre dette. Men resultatet blir det at det for den jevnlige bruker, at det blir mindre brukervennlig. Det blir etter min mening helt feil. Det er heller ikke uvanlig at brukere av kirkegården har sett seg nødt til å ta med avfall heim

Slik skal det ikke være!!