Skal biffen til Bærum, Høyre?

Høyre nekter å gå tilbake på sin politikk om at vi må «greie oss på mindre energi enn hva vi normalt gjør» under de største kriser.

  Foto: Tor Ivar Viken

Meninger

Derfor gjenstår de åpenbare spørsmålene: Er det Høyre som da skal bestemme hvem som får tilgang til den maten og de kalorikildene som det blir knapphet på? Er tanken at de skal sende biffen til Bærum, mens folk må nøye seg med byggrynsgrøt i bygde-Norge? Eller skal det i så fall rasjoneres? Og hvordan tror partiet at høyrevelgerne på Frogner reagerer hvis de innfører rasjonering på hvetebrød?

Høyre har fortsatt motvilje mot å innrømme det åpenbare - sammenhengen som alle andre vet: Det er avgjørende for vår felles sikkerhet og samfunnets stabilitet at vi har tilgang til like mye energi fra maten i krisetider som til hverdags. Deres motvilje viser dessverre en teoretisk og virkelighetsfjern utvikling i partiet. Hvis handelen inn til Norge blir brutt, «må vi selvfølgelig klare oss på mindre energi», påstod Høyre lettvint i Stortinget (18.juni) uten å tenkte over de praktiske og alvorlige konsekvensene. De ignorerer advarsler fra både Forsvarets forskningsinstitutt og folk med skoa på om hvordan ting henger sammen i virkelighetens verden. Om matmarkedene svikter, får det reelle konsekvenser for folk og familier. Det er grunnen til at beredskapen må forbedres og selvforsyningen forsterkes.

Det er størrelsen på jordbruksarealet i Norge, og hvordan dette brukes, som bestemmer den norske selvforsyningen av mat fra jordbruket. Soya fra Brasil kan bidra til selvforsyning for folk i Brasil. Mens gras og korn fra Norge bidrar til selvforsyning her hjemme. Korn blir til brød, og energien fra graset blir til melk og kjøtt gjennom de flotte husdyra våre. Ved å de øke norske jordbruksarealer som er i drift, kan vi derfor forbedre beredskapen og sikre tilgang til mat i tøffe tider.

Spørsmål om mat og sikkerhet er derfor grunnleggende praktiske. Å følge rendyrket, teoretisk markedsideologi slik Høyres landbrukspolitiske talsperson legger opp til, kan få annerkjennelse i forelesningssalen på BI. Men det vil svekke vår felles trygghet. Hvis vi får i oss mindre energi fra maten enn det vi normalt gjør, blir vi sannsynligvis sultne. Så enkelt er det. Og det siste vi ønsker under store kriser, er at vi må kjenne på å være sultne, i tillegg til alt annet som skal håndteres.

Mindre mat og folk som er urolige, har for dem som er interessert i historie, nemlig vært en dårlig kombinasjon i alle land til alle tider. Og slik vil det fortsatt være. Fordi vi lever av mat.