NAMSOS: Avhendingsloven regulerer bolighandelen mellom kjøper og selger. Nå gjøres en rekke justeringer i dette lovverket, som vil få konsekvenser for den som skal selge bolig.

Men i hvilken grad dette vil påvirke markedet, er meglerne uenige om.

– Tryggere handel

For mens eiendomsmegler Michael Almvik Meyer i Fredrikstad tror de nye reglene vil føre til at færre vil selge boligen sin de første månedene i 2022, er meglerkollega Anders Jensen i Namsos av en annen oppfatning.

– Vi kan vanskelig se at dette vil innvirke på tilbudet og etterspørselen etter boliger i vårt område. Lovendringene gjør bolighandelen tryggere, noe vi ønsker velkommen, sier Jensen.

Avhendingsloven endres

Dette blir gjeldende fra nyttår:

  • Selger må dokumentere boligen og hvilken tilstand boligen er i ved salget.
  • En egen forskrift om tilstandsrapport forteller hva som skal være undersøkt i en bolig. Hver enkelt boligdel skal få en tilstandsgrad – for eksempel badet. Hvis boligdelen er slitt eller har skader, skal det også skrives inn årsaker og konsekvens, samt det skal angis en omtrent-sum for hvor mye det vil koste å reparere skaden.
  • Kjøperen på sin side, må lese dokumentasjonen mer nøye. Loven sier at kjøperen regnes for å kjenne til informasjonen som er i tilstandsrapporten og andre salgsdokumenter.
  • Kravet for at kjøper kan kalle noe en mangel blir lavere. Før måtte kostnaden for mangler tilsvare rundt fem prosent av kjøpesummen. Nå (fra 1. januar 2022) er summen 10.000 kroner til sammen for alle mangler.

Går du med planer om å selge bolig, er det greit å vite at noe av risikoen for skjulte feil og mangler flyttes fra kjøper til selger. For deg som skal kjøpe bolig, er det undersøkelsesplikten som skjerpes.

– Hensikten med endringene er kort fortalt å redusere risikoen for konflikter i etterkant av et salg, ved å øke kravet til dokumentasjon fra selger og samtidig skjerpe undersøkelsesplikten hos kjøper. Kjøper får altså et bedre beslutningsgrunnlag, men ilegges også et større ansvar for å sette seg grundig inn i all dokumentasjon knyttet til salget, sier Jensen.

Selv om de nye reglene ikke vil tre i kraft før årsskiftet, kan de allerede nå få konsekvenser for deg som planlegger å selge bolig.

– Å klargjøre en bolig for salg tar ofte noen uker, og det ikke uvanlig at boliger som legges ut for salg like før jul vil bli solgt først på nyåret. Og dersom boligen blir solgt fra og med 1. januar 2022 er det nye lovverket gjeldende. Så de som nå skal forberede boligsalg bør ta høyde for endringene, sier Jensen.

Dyrere tilstandsrapport

– Vil de nye reglene gjøre det dyrere for boligselger?

– Tilstandsrapportene blir naturlig nok noe dyrere enn tidligere siden jobben til den bygningssaksyndige blir mer omfattende enn før. Vår erfaring er at tilstandsrapportene i gjennomsnitt blir 15–20 prosent dyrere enn tidligere. Men til gjengjeld blir rapportene mer omfattende og gir både kjøper og selger en bedre trygghet i bolighandelen, mener Jensen.

Målet med regelendringene er at tilstandsrapportene skal bli standardiserte, slik at boligkjøpere over hele landet får lik informasjon om boligene som er til salgs.

– Vi synes det er bra at kjøper nå får mer presis informasjon om eiendommens tilstand. Det gjør at kjøper får en bedre forutsetning for å kunne vurdere eiendommen, og forhåpentligvis slippe å få negative overraskelser i etterkant av salget, sier Jensen som også spår en liten økning av boligselgerforsikringen.

– Her kan vi forvente en premieøkning på fem til åtte prosent, avhengig av boligtype.