En medmenneskelighet som ser lenger enn til Svinesund og svenskegrensa. For det haster. Vi kan ikke være tålmodige når det gjelder menneskers liv og fremtid.

Verden står overfor flyktningkriser og en internasjonal kamp for rettferdighet. Fattigdommen øker som konsekvens av pandemien. Noen partier står for en vaksinenasjonalisme og nekter å dele vaksiner med verdens fattige. Manglende fordeling av vaksiner øker gapet mellom fattige og rike. Heldigvis har KrF en hånd på rattet så internasjonal solidaritet løftes på dagsorden. Norges regjering har med KrF i spissen gått foran for å sikre rettferdig fordeling av vaksiner under pandemien. Vi er stolte over KrFs tydelige kamp mot vaksinenasjonalismen.

KrFU er stolte over at våre gjennomslag har blitt til politikk med KrF i regjering. KrF har fått gjennomslag for et eget bistandsprogram mot moderne slaveri. I dag lever 40 millioner mennesker i slaveri-lignende forhold. Det har derfor blitt satt av 200 millioner i programmet mot moderne slaveri. Med KrF i regjering har bistandsbudsjettet økt. KrF fortsetter å være garantisten for at 1 prosent av BNI skal gå til bistand.

Mens noen politikere fokuserer mest på bensinbiler og hvor godt de liker lukta av drivstoff har KrF fått gjennomslag som endres menneskers liv. KrF har større drømmer enn billig bensin. I regjering fikk KrF gjennomslag for å ta imot 3000 kvoteflyktninger, noe som tre ganger så mange som da de rødgrønne regjerte. 25 millioner barn får skolegang gjennom Det globale partnerskapet for utdanning finansiert av Norge. Og det er blitt bevilget mer enn 760 millioner kroner til arbeid for å avskaffe kjønnslemlestelse. Det er kjempeviktig.

Mange politiske debatter i dag er navlebeskuende. Derfor er det viktig med et sterkt KrF som setter nestekjærligheten i sentrum. Jeg er bekymret for fremtida, men kan ikke stemme selv. Mange mennesker lever på flukt, men kan ikke stemme selv. Mange blir forfulgt for troen sin, og blir drept hvis de hever stemmen. Mange mennesker lever i slaveri og har ingen stemme. En stemme på KrF er en stemme til de som selv ikke kan stemme og en stemme på en mer rettferdig verden.