NAMSOS: Det skapte reaksjoner i Møre og Romsdal da det ble kjent at St. Olavs-ansatte fikk gavekort på 1.000 kroner hver i julegave. Til sammen er dette en sum på ti millioner, som helseforetaket i Trondheim brukte på julegaver.

De ansatte i Helse Møre og Romsdal ble bokstavelig talt stående med lua i hånda, da de selv fikk en lue i julegave fra sin arbeidsgiver. I Helse Midt Norges minste helseforetak, Helse Nord-Trøndelag, fikk de ansatte en videohilsen fra sykehusdirektør Tor Åm i julegave.

– Ingen jeg har snakket med er misfornøyde med at det ikke ble julegave i år. Selvfølgelig fortjener de ansatte en påskjønnelse, men etter min oppfatning er det stor enighet om at disse pengene bør brukes på noe annet, sier Trana, som har diskutert saken med sykehusdirektør Åm.

– Jeg har snakket med noen av de ansatte, og formidlet deres mening til direktøren. Vi er alle ganske samstemte på at vi ikke kan bruke penger vi ikke har. Jeg har ikke snakket med noen som mener det hadde vært riktig å gi en slik julegave, sier hun.

– Feil bruk av helsekroner

Dersom Helse Nord-Trøndelag hadde gjort som St. Olavs, og gitt de ansatte et gavekort på 1.000 kroner, ville det kostet helseforetaket mellom tre og fire millioner kroner.

– Ser man på totalsummen, mener vi dette er feil bruk av helsekroner. Det er mye viktigere å trygge arbeidsplasser, og det er alle organisasjoner i Helse Nord-Trøndelag enig i, sier Trana.

Kommunikasjonsjef Svein Karlsen i HNT, forteller at helseforetaket ikke har som tradisjon å gi julegaver til de ansatte.

– Helse Nord-Trøndelag har over år gjennomført en praksis der de statlige overføringene benyttes i all hovedsak til pasientbehandling og drift av sykehusene. Med bakgrunn i dette har det ikke vært tradisjon for å gi julegave til våre ansatte. Slik er det også i 2020. Selvsagt fortjener alle våre ansatte takk for innsatsen i det spesielle året 2020, og sykehusdirektøren skulle gjerne ha gitt hver enkelt en synlig takk i form av en julegave, sier Karlsen.

– Spart mye penger

Sykehusdirektør Grethe Aasved har uttalt til NRK at det normalt ikke er rom for å gi julegaver på offentlige sykehus, men at dette har vært et spesielt år. Hun forklarer at de ansatte ikke har fått faglig påfyll i form av kurs eller konferanser i år, og at helseforetaket har spart mye penger på det.

– Det var utrolig viktig for meg å gi en ekstraordinær påskjønning til våre ansatte i år. Jeg tror samfunnet vil juble for at de ansatte får en slik gave. Det skulle bare mangle, sier Aasved til NRK Møre og Romsdal.