Forslaget om grunnrente på havbruk og eierstrid i NTS er to saker som har skapt stor uro og utrygghet for arbeidsplasser i Nærøysund det siste året.

Optimismen som har preget samfunnet vårt de siste ti årene har forsvunnet som dugg for sola. Det er viktig at det nå tas politiske grep før det er for sent. Hittil har den politiske ledelsen i kommunen hatt en unnvikende og passiv holdning i begge sakene. Det rammer alminnelige arbeidsfolk.

Nå må ordfører og varaordfører legge partipolitikken til side og kjempe for at den foreslåtte grunnrenteskatten ikke blir innført, og kreve at eierne er NTS tar langt større samfunnsansvar. Det er svært lønnsomt å drive med oppdrett av laks, og Nærøysund har de beste forutsetninger for dette. Kommunen må derfor kreve at lokale arbeidsplasser må bestå selv om aksjene har fått ny eier.

I stedet for å være tydelig i de sakene som har skapt krise, blir det brukt mye politisk kraft på å tvinge gjennom en konsekvensutredning om bygging av vindmøller på Håven. Dette er en omstridt sak som ikke vil sikre våre arbeidsplasser de neste fem årene, kun skape strid. Det er mer enn nok strøm i Namsos. Bygg heller et sterkere nett til dit, så får Nærøysund den strømmen som trengs. Nærøysund er i dag netto eksportør av kraft, så det haster ikke med å bygge flere vindmøller.

Lakseveg Nord presses gjennom som vil koste folk i Nærøysund nærmere 1,2 milliarder kroner i bompenger uten særlig samfunnsnytte, unntatt nødvendig rassikring ved Horvereidvatnet. Denne rassikringen er meget viktig, men det er sterkt beklagelig at ordfører, varaordfører og ledende fylkespolitikere ikke har klart å få fylke og stat til å ta sin del av regninga. Derfor må vi som bor i Nærøysund betale alt alene. De høye bompengene vil hindre utviklingen i kommunen.

Vi må nå ikke fortsette med å skusle bort de store mulighetene som ligger i Nærøysund. Vi har flere gode lokalsamfunn, og et sterkt næringsliv både innen havbruk, fiske og landbruk. Vi har flinke folk og mer tilgang på kapital enn vi noen gang har hatt.

Lokalpolitikk er viktig og krever engasjement, dyktighet og samarbeid. Vi må levere resultater, og spre mot og optimisme med en tydeligere stemme i forhold til omverdenen. Det er store muligheter innen blågrønt næringsliv og det grønne skiftet. Men vi må bistå næringslivet i kampen mot et statlig byråkrati som har alt for god tid. Slik kan vi styrke gjennomføringsevnen, og ta tak i det som gir utvikling i Nærøysund.