Namsos kommune har tatt eierskapet i «Attraktivitetsprosjektet». Det er et prisverdig og framtidsrettet tiltak på alle måter. Pakken inneholder blant annet å kunne bidra til at studentene blir bedre kjent tilbudene som finnes i Namsos og Namdalen for øvrig. Hvor trivsel og fellesskap naturligvis står sentralt.

Farmasistudentene Ingrid Pauline Haugen og Yvonne Tvete utgjør en del av arbeidsgruppa til «Attraktivitetsprosjektet». Deres deltakelse er av stor betydning. Det er studentene selv som vet hvor skoen trykker. De sier til NA, at et møtested er sterkt ønsket uten at det skal være knyttet til alkohol og festing. Det er klokt på alle måter. Det lover prosjektkoordinator og samfunnsplanlegger Elin Hovik Skage i Namsos kommune at skal la gjøre å ordne.

I følge studentene er viktig å ha et løp for hvordan unge tilflyttere blir tatt imot. I starten enkle ting som gjør at studentene føler seg ønsket. Slike tiltak er framtidsrettet for blant vil etterspørselen etter helsearbeidere bli enda større i framtida enn det allerede er i dag. Erfaringene viser at helsearbeidere ofte rekrutteres til vertskommunen eller nærliggende kommuner etter endt utdanningsløp. Sett på bakgrunn av det, er det en god investering å slå ring om studentene fra første dag.

Over mange år har kommuner og næringsliv lagt stor vekt å få namdalinger heim etter endt utdanning. Det har de delvis lyktes med. Viktigheten av dette arbeidet blir ikke mindre i årene som kommer. Det er nok å se på framskrivinga av innbyggertallet blant annet i Namsos. Det er ingen lystig lesning, men alt av slike statistikker er til for å knuses.

Nok en gang drar kommunene i Namdalen prisverdig i felles retning. Nå i samarbeid med Nord universitet og SINTEF, som har navnet Partnerskap Namdal. De har også andre spennende ting på gang i nært samarbeid med næringslivet. Ikke uventet handler det om nyskapning, kompetanseheving som i sum kan bli et løft for hele Namdalen.