RØRVIK: Da Dag Espen Ramfjord kom kjørende fra Hansvika til Rørvik tirsdag kveld, observerte han en katt i vegbanen ved idrettshallen. Hans første tanke var at katten lekte med en mus eller noe liknende. Da han kom nærmere så han fort at den blødde litt fra munnen og haltet på den ene foten. Han parkerte så bilen for å lokke katten til siden så ingen skulle kjøre på den.

– Det kom en bil fra motsatt retning som stoppet. Sjåføren sa jeg skulle kjøre den ned siden det bare var en katt. Jeg svarte at jeg ikke syntes katten så ut som den var så skadet og at jeg heller skulle ringe veterinæren eller politiet.

Da Dag Espen gikk i bilen for å ringe, så han at sjåføren gikk tilbake til bilen sin, hentet en krafse og gikk for å avlive katten.

– Innen jeg gikk ut av bilen og tilbake til katta hadde vedkommende allerede tatt livet av dyret. Jeg tok opp telefonen for å ta bilde som jeg kunne legge ut på Facebook slik at eieren skulle slippe å lete etter katten sin. Dette mente den andre var bortkastet tid og energi.

I Dag Espen sine øyne var ikke katten så skadet at det ville vært dyreplageri å la den leve før tilstanden var sjekket av veterinær.

Ikke uvanlig

Mette Wagnild som jobber i foreninga Bryggekattene, sier det ikke er uvanlig at slike ting skjer. Da NA møtte Wagnild sammen med veterinær Ingrid Margrethe Hagerup – var det i forbindelse med enda et kattedødsfall i Rørvik sentrum samme døgn. Damene som bruker mye av fritida på kattene i Rørvik sentrum, mener det er for mange tilfeller av påkjørsler til at det er tilfeldig.

– Vi opplever altfor ofte at katter blir påkjørt eller skadet for så å etterlates uten at noen varsles. Alle kan være uheldig å kjøre på et dyr, men da er man er pliktig til å melde ifra til enten politiet eller viltnemnda om det skulle skje. Det er ikke straffbart å være uheldig, men det er straffbart og ikke si fra, forteller Hagerup.

– Dette er en kriminell handling ifølge vegtrafikkloven og derfor kommer vi til å anmelde forholdet, sier Wagnild.

Lite verdt

Både Wagnild og Hagerup opplever at mange har en holdning til at et katteliv er lite verdt. I tillegg til flere påkjørsler der kattene blir liggende igjen i vegkanten, har det i det siste vært registrert flere på samme området som har blitt skutt på av noe som mest sannsynlig er luftgevær.

– Jeg har hatt inn flere katter med akkurat samme type sår. Alle disse kattene befinner seg i samme området. Jeg tviler på at dette er tilfeldig, forteller Hagerup.

Begge opplever at myndighetene tar det på alvor, men at ressursene og tida ikke nødvendigvis strekker til for å få bukt på problemet med påkjørsler av kattene.

Mange engasjerer seg

Bryggekattene har på tre år fått 1.000 medlemmer på Facebook. Midler folk bidrar med gjør det blant annet mulig å behandle løskattene mot parasitter, chippe dem, vaksinere og kastrere kattene slik at bestanden i Rørvik ikke øker samtidig som de som eksisterer har det best mulig. I tillegg adopteres det bort katter Bryggekattene har tatt seg av.

– Om det er familier som ønsker å anskaffe seg katt, kan en adopsjonskatt være et godt alternativ, mener Hagerup og Wagnild.

Les også: – At katter klarer seg selv, er bare en myte