Milliardprosjektet i Harran: Randi er i rute – til tross for laksetunnel og dårlige grunnforhold

De som bygger nye Nedre Fiskumfoss kraftstasjon har møtt uforutsette utfordringer ved utløpet. Det kan i verste fall gi noen forsinkelser på anlegget.