Millionsatsing på historie

Av

Går alt etter planen blir det store endringer i virksomheten til Namdal historielag.