Noen barn har behov for ekstra hjelp, og nå skal foreldrene få møte et system som kjemper for dem, og ikke mot dem. Med Likeverdsreformen vil KrF gi disse familiene en enklere hverdag.

Likeverdsreformen ble denne uken lagt frem for Stortinget, og det er ett av KrF sine gjennomslag i regjeringsforhandlingene på Granavolden. Vi har lyttet til historiene fra foreldre som har kjempet mot systemet.

Når man får beskjed om at barnet ditt trenger mer hjelp enn det som er vanlig, må mye tid brukes til å navigere mellom ulike tjenester og søknadsprosesser. Tid der man kunne vært til stede for barnet sitt, og hatt overskudd til å være den forelderen man ønsker å være. Dessverre forteller mange familier at de må kjempe for hjelpen de trenger. Slik kan det ikke være!

Reformen vil gjøre hverdagen enklere for familier med barn som har behov for hjelp fra flere tjenester. Den skal gi utslitte foreldre bedre tid til å fokusere på nettopp å være mamma eller pappa. Det handler om å skape et hjelpeapparat som kjemper for familiene. Foreldre skal slippe å bruke verdifull tid på å finne frem i skjemaveldet, og å slippe å fylle ut skjemaer om at barna deres fortsatt har en kronisk diagnose.

Dette er verken siste eller første gang KrF vil kjempe for å sikre likeverd. I regjering har vi allerede bedret pleiepengeordningen, slik at det er mulig å motta pleiepenger og jobbe deltid. Dette avhenger ikke av hvilke diagnoser barnet har, men ut fra barnets behov. Ingen liker heller å stå utenfor arbeidslivet. Derfor prioriterte KrF i årets statsbudsjett mer midler for å skape flere Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), slik at flere mennesker med funksjonsnedsettelser skal få kjenne gleden ved å delta i et arbeidsfellesskap.

KrF ønsker et samfunn som er inkluderende og mangfoldig, et samfunn med plass til absolutt alle. Denne reformen tar viktige steg i riktig retning for å møte familienes behov. Uten KrF mangler disse familiene et parti som ser dem og lytter til deres behov når avgjørelser som berører dem tas. Likeverdsreformen er derfor ikke fullført før hverdagen er blitt enklere for familiene det gjelder.