To søkere klaget på tildeling av løyver - fikk ikke medhold

Fylkesråden for samferdsel ser ingen vektige grunner for å gi klagerne i to saker medhold for klager på løyvetildelinger i Namsos.

KLAGER To søkere har klaget etter at Namsos Taxi ble tildelt to nye drosjeløyver i høst. 

Mini

NAMSOS: – Jeg anbefaler at vedtaket stadfestes og at klagen ikke tas til følge, heter det fra fylkesråd Tomas Iver Hallem.