Uventede funn under Namsos brannstasjon førte til dobling av kostnadene

Riving ga millionsprekk

Saneringa av den gamle brannstasjonen i Namsos var budsjettert til 2,88 millioner kroner. Totalkostnaden endte på nesten det dobbelte.

Kostbar affære: Kostnadsramma på knappe tre millioner kroner ble for liten da det ble oppdaget blant annet forurensing i grunnen og store mengder asbest i den gamle brannstasjonen i Namsos. Dermed endte sluttregninga på nesten det dobbelte av det opprinnelige kostanadsoverslaget. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

Byggeleder André Aglen som var byggeleder for Namsos kommune i rivingsarbeidet.  Foto: Espen Fossland

Mini

NAMSOS: – Det er den forurensede grunnen som ingen visste om, som er årsaken, sier André Aglen, byggeleder for Namsos kommune i rivingsarbeidet.

Prosjektet som hadde en budsjettert kostnad på 2,880 millioner kroner, pådro seg betydelig merkostnad undervegs. Hele 2,845 millioner kroner dyrere enn anslått endte det på, og dermed ble totalsummen på 5,725 millioner kroner.

Svært forurenset

Lista over uforutsette problemer som oppsto i løpet av rivinga er lang, og bidro til kostnadoverskridelsene.

– Det har vært forskjellig aktivitet i bygget de siste 50 årene, blant annet bilverksted og brannstasjon. Da har det samlet seg oljesøl og mye kjemikalier i grunnen. Da bygget ble revet, kjente vi at det lukta stramt av oljestoffer. I tillegg var det mye eternitt og asbest i bygget, sier Aglen.

Dessuten var det mer betong i bygget enn antatt, og det måtte fylles nye masser siden betongen som var tenkt som fyllmasse ikke kunne brukes på grunn av forurensing.

De forurensede massene utløste også krav om tiltaksplan og ivaretakelse av at grunnvannet måtte renses med oljeutskiller med kostbare kullfiltre. Selve massen måtte fraktes med konteinerbil til Soknedal i Sør-Trøndelag. Til sammen ble det fjernet over 1.000 tonn masser fra tomta.

– Det koster det det koster, og det er rett og slett sånn at taksameteret går etter mengden som må fraktes, forteller Aglen.

Rivinga av brannstasjonen skulle egentlig vært fullført i midten av august, men ble ikke ferdig før i høstferien medio oktober.

– Det blir store kostnader på forurensing og det tar mer tid. Forurenser må betale, og siden det har blitt gjort mye rart i løpet av de 50 årene med ulik drift her, har vi måttet betale for «gammel moro», sier Aglen.

Byggelederen sier også at det ville vært vanskelig å gjøre forundersøkelser som ville gitt en bedre pekepinn.

– Jeg tror ikke det er vanlig å grave opp før man begynner riving, og det ville medført ekstra kostnader.

Friskmeldt tomt

Hvorvidt millionsprekken får konsekvenser for andre prosjekter i kommunen, er Aglen usikker på.

– Det kan hende at vi har andre prosjekter som går i pluss, så vi har en helt vanlig husholdningsøkonomi på dette.

Til tross for at det ble en dyr affære, er det også gode nyheter.

– Vi har tatt ansvar for å rydde opp og fulgt reglene for dette. Så nå er tomta friskmeldt i Miljødirektoratets miljødatabase, sier Aglen.