Helse Nord-Trøndelag åpner nettsted for innovasjon og forskning

Her åpner styrelederen innovasjonsklinikken

Helse Nord-Trøndelag ruster opp for framtidas utfordringer. Torsdag åpnet de en nyutviklet innovasjonsklinikk.

SNORKLIPPING Her klipper styreleder Alf Daniel Moen snora for Helse Nord-Trøndelags nye innovasjonsklinikk, sammen med utviklingsleder Therese Troset Engan og senterleder Stein Erik Breivikås ved Senter for virksomhetsstøtte og utvikling.  Foto: Pål Morten Blom Skaret

Mini

NAMSOS: Helseforetaket har over mange år jobbet med utvikling, forskning og innovasjon.