Mister gården hvis han ikke flytter innen tre måneder

Grong kommune forlanger at Sverre Tyldum flytter til kommunen innen 15. mai. Hvis ikke mister han Duun gård.

BLIR GRONGNING: Sverre Tyldum har sagt seg villig til å flytte til kommunen.  Foto: Stein Nervik

Mini

GRONG: Det ble resultatet etter at formannskapet behandlet Tyldums søknad om å få flytte senere.

Etter at kommunen ga ham konsesjon med fem års personlig boplikt på Duun gård, har Tyldum gjort flere forsøk på å få omgjort vedtaket.

I januar ba bonden fra Høylandet Sivilombudsmannen om å oppheve den personlige boplikten. Samtidig søkte han om flytteutsettelse hos Landbruksdirektoratet fram til Sivilombudsmannen har behandlet klagen.

Direktoratet videresendte søknaden til kommunen, som sa blankt nei. I et brev til Tyldum, skriver de at 15. mai gir Tyldum rimelig tid til å oppfylle konsesjonsvilkårene, altså flytte.

Tyldum bor i dag på Tyldum store i Høylandet. Han driver også gården Formo Nordre i Grong.

Når han flytter, kan Tyldum velge hvilken Grong-gård han vil bosette seg på.