Under åpen himmel

Snøskuterpresten i Namsskogan

Ole Dahle er nytilsatt sokneprest i Namsskogan sokn og prostiprest i Namdal prosti. Han kom flyttende fra Alta i Finnmark hvor han har vært prest i 15 år. Opprinnelig er han fra Stavanger.

HEDERESBEVISNING: Ole Dahle har ikke noe imot å bli kalt snøskuterprest.  Foto: Sturla Sørgaard

Mini

NAMSSKOGAN: I Finnmark fikk han kjennskap til det nordsamiske miljøet og fattet fort stor interesse for denne kulturen. Ole forteller at han har deltatt på flere kurs i nordsamisk. Gjennom venner ble han ført i kontakt med reindriftssamer. Han har fått anledning til å delta i reinflytting noe som han synes var en stor opplevelse. Også i april i år er han invitert til å delta i reinflyttinga.