Stein lever – mot alle odds

Stein Aakervik Olsen (57) kan takke tilfeldighetene - og et kompetent helsevesen - for at han fortsatt lever. De tre siste årene har namsosingen vært inn og ut av Sykehuset Namsos hele 112 ganger på grunn av alvorlig diabetes.

God hjelp Stein Aakervik Olsen (til venstre) kan ikke få rost overlege ved medisinsk avdeling, Anders Svare, nok for hjelpa han har fått. 

Mini

NAMSOS:  – Jeg hadde aldri klart meg uten den støtten og hjelpen jeg har fått fra sykehuset og de som jobber her, sier Stein Aakervik Olsen.