Namsos oppvekst, omsorg og kultur legger planene om utbygging av Kulturhuset på is

Legger planene om utbygging av Kulturhuset på is

Prosjektet er for prematurt. Namsos oppvekst, omsorg og kultur tar ikke sjansen på å gå for ei utbygging av Kulturhuset i Namsos nå. Dermed blir Geilin trolig skolebygg enda i mange år framover.

BLIR VÆRENDE: Det ser ut til at Namsos kommunale kulturskole og Namsos opplæringssenter blir værende i Geilin ei stund til. Politikerne i oppvekst, omsorg og kultur vil ikke utrede tilbygg til Kulturhuset nå.  Foto: Bjørn Tore Ness

Mini

NAMSOS: Utvalget hadde møte før helga, og meninga var da at de skulle gi grønt lys for framtidig utbygging av Namsos kulturhus for å huse kulturskolen, Namsos opplæringssenter og Flyktningtjenesten.