Lite villig til å se gjennom fingrene med ulovlig bygging på Sør-Gjæslingan

Det sitter langt inne at Fylkesmannen gir dispensasjon for de over 20 ulovlige byggetiltakene i Sør-Gjæslingan.

FRARÅDER: Fylkesmannen fraråder stort sett at det gis dispensasjon for de ulovlige tiltakene i Sør-Gjæslingan. FOTO: BIRGER AARMO 

Mini

Rørvik: De ulovlige tiltakene i det gamle fiskeværet har foregått over lang tid. Noen er i strid med reguleringsplanen fra 1994, noen i forhold til byggeforbudet i 100-meterssonen og de ferskeste i forhold til fredninga av øygruppa som kulturmiljø 1. oktober 2010.