Vekst i flypassasjerer på Namsos lufthavn

Trenden har snudd i 2018

Namsos lufthavn hadde en vekst i passasjertallet i juni på over 30 prosent sammenliknet med juni 2017.

FLERE REISENDE: Passasjertallene for Namsos lufthavn er på veg oppover igjen etter passasjersvikten i 2017. Direkteflyging til Oslo og justeringa av ventetider på andre avganger har gitt positiv effekt for flyplassen.  

Mini

NAMSOS: – Veksten i juni var meget bra sammenliknet med fjoråret, men det viktigste er at vi har hatt en jevnt bra vekst gjennom hele 2018, sier lufthavnsjef i Avinor, Geir Tore Buvarp.

Økning første halvår

De siste offisielle tallene viser at 2.650 passasjerer reiste til og fra Namsos i juni. Det er en økning med 30,3 prosent sammenliknet med juni i fjor.

Ser vi på tallene for første halvår under ett, ble det foretatt 14.008 flyreiser til og fra Namsos, såkalte terminalpassasjerer. Det gir en økning i passasjertrafikken over Namsos lufthavn på 6,8 prosent sammenliknet med årets seks første måneder i fjor.

Også ved Rørvik lufthavn var det en økning i passasjertallene for juni måned. 3.173 terminalpassasjerer i juni tilsvarte en vekst på 5,7 prosent sammenliknet med juni 2017. Når det gjelder totalen for Rørvik første halvår er det ingen endringer. Ifølge Avinors statistikker var 18.142 terminalpassasjerer første halvår både i 2017 og 2018.

FORNØYD: Lufthavnsjef Geir Tore Buvarp er fornøyd med utviklinga så langt i 2018. 

 

Sammensatt bilde

– Har direkteflygingene til Oslo mye å si for denne utviklinga?

– Ja, det har vært godt belegg på Oslo-ruta nå i sommer, men ikke den ruta alene som står for veksten, det er flere årsaker som spiller inn, sier Buvarp.

Han sier at ser man bak tallene, førte ruteomlegginga i april 2017 til at passasjertallet over Namsos lufthavn stupte.

Da direkteruta kom i drift oppunder jul i fjor, sammen med andre tilpasninger snudde trenden igjen.

– Slik at det er en kombinasjon av bedre tilpasning av rutetilbudet i forhold til publikums ønsker, og en ny direkterute som ligger til grunn for veksten. Når det er sagt er det fortsatt et stykke igjen før vi er tilbake på det nivået vi hadde før ruteomlegginga i april 2017 kom, sier han.

– Hvor ender dere i juli?

– Den offisielle statistikken kommer omkring 10. august, men basert på foreløpige tall kan jeg si at vi er godt fornøyd med utviklinga for juli, både sammenliknet med fjoråret og tidligere år, sier lufthavnsjefen.

– Er det noen signaler om endringer i rutetilbudet fra høsten?

– Vinterrutene legges vanligvis fram i slutten av oktober, og vi har ikke hatt noe møte med Widerøe om dette ennå, så det må vi komme tilbake til senere i høst.