Advokat stiller som ordførerkandidat for Ap i Overhalla

Overhalla Arbeiderparti har toppkandidatene til kommunevalget klare ett år før kommunevalget.

LISTETOPPER: May Storøy og Kai Terje Dretvik stiller som listetopper for Overhalla Arbeiderparti til kommunevalget i 2019.  Foto: Øivind Rånes

Mini

OVERHALLA: – Jeg har alltid likt å engasjere meg i lokalmiljøet der jeg bor, og da jeg ble spurt tidlig i sommer om det kunne være aktuelt å stille som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet, måtte jeg la det modnes litt før jeg takket ja, men jeg kjente fort at dette var noe jeg hadde lyst til gå for, sier Kai Terje Dretvik.

Næringsliv og helse

Dretvik som startet advokatpraksis i Overhalla i 2017, har lang erfaring fra offentlig forvaltning og fagforeningsvirksomhet. Han var rådmann i Snillfjord og Leksvik kommuner i til sammen ni år.

– Hva er du mest opptatt av politisk?

– Overordnet arbeidslivs- og næringspolitikk, Jeg er opptatt av at kommunen skal være en god tilrettelegger for å skape arbeidsplasser. Med arbeid kommer bolyst og bli-lyst. Og i forlengelsen av det behov for fortsatt utvikling av gode kommunale tilbud og tjenester, sier han.

Et annet område Dretvik mener vil kreve mye politisk innsats framover er innenfor helse og omsorg.

– Det går på hvordan vi organiserer og gir tilbud innenfor eldreomsorgen, samt hvor, hvordan og hvilke tilbud vi skal gi den eldre befolkninga, der er det fortsatt utfordringer å løse, mener Dretvik.

Spennende

Kommunestyrerepresentant og pedagogisk leder May Storøy har takket ja til å stå på den neste plassen på lista.

– Hva fikk deg til å takke ja?

– Fordi jeg synes det er givende og spennende å være med å ta beslutninger til beste for innbyggerne. Og jeg har ikke lyst til å gi meg etter en periode. I kommunestyret i Overhalla i denne perioden har satt i gang flere store og viktige prosjekter som jeg har lyst til å være med å fullføre, sier Storøy.

– Hva er dine viktigste politiske saker?

– I stikkordsform er det barn og unge, oppvekst og utdanning. Jeg er opptatt av at barn og unge skal ha trygge oppvekst- og bomiljøer, og gode skoler både når det gjelder læring, psykososialt- og fysisk skolemiljø, sier Storøy.

Tidlig ute

– Noe overraskende og veldig tidlig vil noen sikkert si?

– Det vil de sikkert, men dem som kjenner Kai Terje litt, vet at han er en veldig engasjert mann som er oppriktig interessert i det som rører seg i Overhalla, sier leder av nominasjonskomiteen i Overhalla Ap, Morten Stene.

Han sier at Dretvik har vært en aktiv del av gruppemøtene i Overhalla Ap over lengre tid, selv om han ikke har hatt noen formelle verv i partiet.

Stene trekker også fram at Dretvik har en allsidig bakgrunn og inngående kjennskap både til kommuneforvaltning og arbeidsliv.

– Han har stor kompetanse på viktige områder innenfor kommunepolitikken, samtidig som han er en likandes fyr, sier Stene.

– Dette er en rekordtidlig åpning av valgkampen?

– Det gir oss god tid til å snakke med folk og få innspill til saker folk engasjerer seg i. Vi skal sette sammen et godt program og da vil vi høre hva overhallingene mener og bryr seg om. Samtidig gir det nominasjonskomiteen arbeidsro med tanke på alle de andre gode folkene vi skal ha med oss på lista, sier Dretvik.

Den endelige nominasjonen i Overhalla Ap vil sannsynligvis skje siste helg i november.

I dag er det 361 dager igjen til kommunevalget.