40 år med elektrofag kan være over i Grong

– Går glipp av viktige fagfolk

Etter nesten 40 år med elektroundervisning i Grong, kan en epoke være over. Det bekymrer rektor.

VIKTIG NÆRHET: Sigrid Brauten (17) (til venstre), Roland Gåsbakk (16), Oddvin Kjenstadbakk (17) og Johannes Ankersen (18) kan bli blant de siste elektroelevene ved Grong videregående skole. Alle fire forteller at de ikke ville valgt elektroutdannelse i Namsos dersom tilbudet i Grong ikke hadde vært der. 

Vil kjempe: Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet. 

Mini

GRONG: – Det er mer enn langt nok å reise til Grong for å gå på skole. Jeg tror ikke jeg ville valgt å gå elektro dersom tilbudet ikke fantes her i Grong, sier Roland Gåsbakk.

16-åringen fra Sørli er en av kun fem elever i førsteklassen ved elektrolinja ved Grong videregående skole i år.

Det lave elevtallet gjør at fylkeskommunen har foreslått at tilbudet tas bort fra og med neste år. Elektro var en av grunnpilarene da Grong videregående skole ble startet opp i 1980.

Rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet er sterk kritisk til forslaget, selv om hun skjønner at det fins en nedre grense.

Vil gå på nærskolen

– Jeg ser at vi over tid ikke kan ha et tilbud med bare noen få elever på hvert trinn. Men for en distriktsskole som Grong er det veldig viktig å ha et bredest mulig tilbud, sier Sklet og fortsetter:

– Vi vet at nærskoleprinsippet står sterkt. Det er ikke sånn at våre elektroelver ville valgt elektro ved andre skoler dersom vårt tilbud blir nedlagt. Da går distriktet og bransjen glipp av dyktige fagfolk.

Elevene NA møter på elektrolinja, bekrefter det utsagnet. For førsteklassingen Gåsbakk er ikke alene om sitt synspunkt.

Verken Sigrid Brauten (fra Bergsmo), Johannes Ankersen (fra Brekkvasselv) eller Oddvin Kjenstadbakk (fra Snåsa) ville valgt elektro dersom utdannelsen ikke var et tilbud ved Grong videregående.

Også Olav Duun videregående tilbyr elektro.

Mangler fagfolk

– For meg er det veldig viktig å kunne gå på en skole som gjør det mulig å bo heime. Jeg vil ikke bo på hybel, sier Ankersen og får bekreftende nikk fra de tre andre.

For rektor Sklet er det imidlertid flere faktorer enn nærhet som spiller inn. Ikke minst mener hun kvaliteten på den undervisninga skolen gir er så god at det gjør at et magert elevår ikke er argument godt nok til å legge ned tilbudet.

– Vi har et godt rykte om at vi leverer god kvalitet på elevene som går ut fra elektro. Dette er tilbakemeldinger vi får fra både foreldre og bedrifter.

Sklet viser videre til ferske tall fra NHO om at det om 12 år vil mangle 90.000 fagarbeidere, deriblant elektro.