Ordførerne hadde snakket sammen

Duoen Holstad/Tyldum hadde snakket sammen og la fram et nytt forslag for utbygging av nytt avfallsanlegg for MNA. Men lokaliseringa på Spillum står fast.

SAMSTEMTE: Arnhild Holstad og Per Olav Tyldum hadde snakket sammen før representantskapet i MNA kom sammen til møte i Namsos torsdag morgen, og de leverte et nytt forslag til vedtak.  

Mini

NAMSOS: Det nye forslaget avviker fra det framlagte forslaget fra styret på to punkter. For det første er kostnadsramma på 150 millioner kroner utelatt. For det andre er ordlyden om at Namsos kommune skal være utbygger av avfallsanlegget fjernet. I det nye forslaget gis kommunen mandat til å gjennomføre forhandlinger med sikte på å finne egnet tomt og å realisere en utbygging.