Passasjertallene fortsetter å stige i Namdalen

Begge lufthavnene i Namdalen har solid økning i passasjertallene så langt i år.
Mini

NAMSOS: De ferske tallene fra Avinor viser at trafikken både ved Rørvik og Namsos lufthavn er økende sett i forhold til fjoråret.