Saksøker ilagt saksomkostninger på i alt 421.875 kroner

Namsos kommune frifunnet

Dommen i den såkalte varslingssaken mot Namsos kommune er klar: Alle krav fra saksøker er avvist av tingretten og kommunen er frifunnet.

FRIFUNNET: Saksøkerne, her representert ved advokat Kari Breirem, vant ikke fram med søksmålet mot Namsos kommune. Advokat Arne Haugland var kommunens prosessfullmektig i saken. Morten Sommer, som møtte som kommunens part i saken, ønsker ikke å kommentere innholdet i dommen.  

Mini

NAMSOS: – Namsos kommune tar dommen til etterretning. Ut over det har vi ingen kommentar til innholdet i dommen, sier seniorrådgiver Morten Sommer på vegne av Namsos kommune.