Drapsdømt kvinne dømt til fortsatt tvungent psykisk helsevern

Rettspsykiatrisk sakkyndig ber Namsos kommune om å ikke bygge ned den tette oppfølginga av en kvinne, som nå er dømt til fortsatt tvungent helsevern.

Tiltalte har en livsvarig kronisk sykdom og vil sannsynligvis aldri bli frisk, konkluderte psykiater Michael Setsaas i Namdal tingrett. Aktor Kaia Strandjord ba om tvungent psykisk helsevern for den drapsdømte kvinnen og fikk medhold. 

Mini

NAMSOS: Etter ordre fra Riksadvokaten, tok Trøndelag statsadvokatembete i juni i år ut tiltale mot den drapsdømte kvinnen for å få opprettholdt tvungent psykisk helsevern.