Anker dommen i varslersaken

Anker: På vegne av de etterlatte anker advokat Kari Breirem dommen fra tingretten. 

Mini

NAMSOS: De etterlatte etter en nå avdød ansatt i Namsos kommune tapte saken mot kommunen. Det er nå besluttet at dommen fra Namdal tingrett ankes.