630 påmeldte til fagdag i Namsos

Barn som pårørende

Bare i Namsos kommune er det over 150 barn som er pårørende til foreldre/foresatte som mottar helsehjelp fra kommunen.

FAGDAG: Fredag samles fagfolk innenfor hele- og oppvekstsektoren til fagdag med tema barn som pårørende: Fra venstre: Britt Haukø – prosjektleder for et nytt prosjekt barn som pårørende i Namsos kommune, Bente Evensen – koordinator for barn som pårørende i Namsos kommune, Mette Holte – koordinator barn som pårørende i Helse Nord-Trøndelag og Knut Storeide. 

Mini

NAMSOS: – Det er bakgrunnen for at Namsos kommune fikk innvilget midler fra Fylkesmannen til et prosjekt hvor målet er å fange opp barn som pårørende tidligere enn i dag, sier Hanne Lingen, avdelingsleder ved Familiens Hus i Namsos.