Skal verne 80.000 mål med skog på Sør-Helgeland

Kan true skognæringa i Namdalen

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) mener at vern av 80.000 mål produktiv skog på Sør-Helgeland kan true teindustrien i Trøndelag, og som en følge av det kan vernet true hele skognæringa.

VERN TRUER EI HEL NÆRING: Et så massivt vern av produktiv skog som det nå legges opp til på Helgeland, kan ifølge stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) true skognæringene i Namdalen siden det da blir lengre å hente råvarer for fabrikkene. 

Mini

OSLO: Stortinget har etter forslag fra Venstre bestemt at ti prosent av skogen i Norge skal vernes.