Mistanke om beruselse etter utforkjøring

Gult farevarsel for kuling. Ungdommer kastet stein på bolighus. Mopedist uten førerkort. Her er morgenrapporten fra NA!