NAMSOS/FLATANGER: Det er Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk som driver med lakseoppdrett på lokaliteten.

Mistanken om smittet ble varslet 14. oktober, og Mattilsynet tok ut prøver 19. oktober. Smitten ble stadfestet tirsdag denne uka, etter inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

På sine nettsider opplyser Mattilsynet at det snart blir opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe sykdomssmitten. Det er også innført restriksjoner, og det er blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse nå.

Onsdag ettermiddag meldte NTS at Bjørøya AS, som er samdriftspartner til Midt-Norsk Havbruk AS, også har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Kråkholmen.

Kråkholmen ligger like nord for Kvalrosskjæret, hvor det er påvist smitte. Ifølge Bjørøya AS er det foreløpig ikke grunn til å tro at smitten har spredt seg fra lokalitet til lokalitet.

Lokaliteten driftes av Bjørøya AS på vegne av samdriften, og lokaliteten har 1.180.000 fisk med en snittvekt på 4,2 kilo.

– Man avventer bekreftelse fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. Samdriftspartnerne arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, skriver NTS i en melding.

Presisering: I den første versjonen av denne artikkelen kunne det framstå som om ILA-smitten har spredt seg fra lokalitet til lokalitet. Ifølge Bjørøya AS er det foreløpig ingen grunn til å tro at dette er riktig.