Vi er kanskje litt bortskjemte i Namsos som kan kjøre til Stormyra med avfall nesten hver dag. Siste tirsdag var jeg på hytta i Lierne, og skulle kjøre bort noen bygningsrester etter et snekkerarbeid. Jeg lastet full hengeren og kjørte til gjenvinningssentralen. Stengt. Der var en opplysningsplakat. Der stod at en på data måtte slå inn Mna.no for å få opplyst åpningstider. Altså må en ha med datautstyr når en skal på gjenvinningssentralen i Lierne!

Jeg kjørte tilbake til hytta. Koblet opp min PC , og der stod at sentralen var åpen hver onsdag fra kl. 14.00 til 17.00! Altså tre timer hver uke!

En libygg, jeg tilfeldig møtte på området, sa at i de nevnte tre timer kunne det være svært lange bilkøer. Syntes å se at samme tilbud gjaldt flere kommuner i Namdalen.

MNA - dette er ikke bra!