Etter å ha lest intervjuet med grunnskolesjef Storeide i NA, er det naturlig å stille spørsmålene: Hvor er foreldrene? Hvorfor er ikke de nevnt som part i saken?

Kampen mot mobbing har pågått i mange tiår, uten virkning – mobbingen har bare blitt verre. Skole og lærere gjør så godt de kan, men har få verktøy å hjelpe seg med. At kommunen nå nærmest kaster inn håndkleet og trenger ekstern hjelp, viser at situasjonen er alvorlig.

At mulighetene til skjult mobbing, med nye plattformer er blitt mye flere, at ressursene i skolen er blitt færre og at foreldrene har mindre tid er noen av årsakene. Når for mange barn i dag tilsynelatende bryr seg mindre om andres følelser, dvs de har ikke lært seg å ta hensyn til andre, samtidig som det "å være noe" betyr mer nå enn noen gang før, blir resultatet at mange hevder seg på bekostning av andre - de blir mobbere.

En god del barn i dag er tilsynelatende oppfostret til å tro at alt i verden dreier seg kun om dem, og mange mangler både empati og respekt for andre. Andre kan ha hatt en vanskelig oppvekst og lært lite eller ingenting om sosiale regler/normer og akseptabel oppførsel/adferd. Å få slike barn til å fungere sammen i et klasserom, i friminuttene eller andre sosiale settinger, er en utfordring det er vanskelig å forestille seg om man ikke har prøvd det selv.

Foreldrenes rolle, blant mange andre oppgaver, er å sørge for at barna deres oppfører seg bra og respekterer andre. Foreldre kan bidra til å hindre mobbing ved å lære barna sine mer om empati og respekt for andre - og ved å holde dem ansvarlige for sine egne handlinger. Foreldre er ofte indirekte ansvarlige for mobbing på skolene, og de kan gjøre mye for å redusere problemet - det er deres barn som mobber eller blir mobbet!

Skolen må bidra til at forelrene kan identifisere tegn på mobbing, og gi råd om hva man skal gjøre hvis man mistenker at ens- eller annens barn er utsatt for mobbing.

Skoleledelsen/skolen må også selv ha effektive metoder for å håndtere mobbing når det skjer - dvs klare retningslinjer for hvordan skolen skal håndtere mobbing, og tilby støtte til de som blir utsatt for mobbing og å straffe de som mobber.

Mobbing i skolen fører ofte til alvorlige konsekvenser for de som blir utsatt. Det er viktig at alle som kan, nå tar ansvar for å redusere problemet og bidrar til at skolene blir et tryggere og bedre sted for elevene. Nå kreves det en kraftig, felles innsats fra alle involverte parter; foreldre, lærere, elever og skole/skoleledelse!