Monica skriver doktorgrad om sår – nå ønsker hun å styrke kunnskapen i enda flere kommuner

SPESIALISTER PÅ SÅR: Monica Schwartz (fra venstre), Tone Sundet, Evelyn Norheim og Ellinor Sørli Homstad har alle videreutdanning innen sår. I 2018 begynte de å spre kunnskapen ut til helsepersonell i Namsos, Bindal og Overhalla. Nå inviterer de flere kommuner til å bli med på opplegget.

SPESIALISTER PÅ SÅR: Monica Schwartz (fra venstre), Tone Sundet, Evelyn Norheim og Ellinor Sørli Homstad har alle videreutdanning innen sår. I 2018 begynte de å spre kunnskapen ut til helsepersonell i Namsos, Bindal og Overhalla. Nå inviterer de flere kommuner til å bli med på opplegget. Foto:

For to år siden var kapasiteten sprengt på sårpolikklinikken ved Sykehuset Namsos. Da startet Monica Schwartz et pilotprosjekt, og nå vil hun ha med alle kommuner i Namdalen på løsninga.

DEL

NAMSOS: Etter å ha opplevd en stadig økning i antall pasienter med sårproblematikk, åpnet Sykehuset Namsos i 2014 en sykepleier-drevet sårpoliklinikk.

Poliklinikken ble bemannet for 500 konsultasjoner årlig, men allerede i 2018 fikk de tre ansatte på poliklinikken store kapasitetutfordringer da antall konsultasjoner steg opp til det dobbelte.

– Alle som jobber på poliklinikken har videreutdanning innen sår, sier Monica Schwartz, som er prosjektleder og operasjonssykepleier på sårpoliklinikken.

Selv er hun i ferd med å skrive en doktorgrad med temaet kroniske sår og livskvalitet. Hun har vært opptatt av sår så lenge hun kan huske.

– Det er jo veldig tilfredsstillende å få sår til å gro, sier hun og ler.

– Effektiviserer tilbudet

For å finne en løsning på kapasitetsutfordringene på poliklinikken, startet hun i 2018 et pilotprosjekt. Målet var å kunne ta i bruk videokonsultasjoner til oppfølging av sårpasienter.

Sammen med kollegene på sårpoliklinikken og kommunene Namsos, Bindal og Overhalla opprettet hun en ordning hvor sykepleiere fra kommunene reiste ut til pasientene. Derifra koblet de seg opp til en videokonsultasjon med sårpoliklinikken for å sammen vurdere utviklinga av situasjonen og vegen videre.

– På denne måten kan vi redusere belastningen for pasientene, bruk av transportmiddel, den fysiske pågangen på sårpoliklinikken og effektivisere behandlingstilbudet, sier Schwartz, som presiserer at første møte med pasienten alltid skjer fysisk.

ØNSKER Å SPRE KUNNSKAP TIL FLERE: Monica Schwartz er prosjektleder og operasjonssykepleier ved sårpoliklinikken på Sykehuset Namsos. Da kapasiteten på poliklinikken ble sprengt i 2018, startet hun et pilotprosjekt med gode tilbakemeldinger. Nå ønsker hun flere kommuner med.

ØNSKER Å SPRE KUNNSKAP TIL FLERE: Monica Schwartz er prosjektleder og operasjonssykepleier ved sårpoliklinikken på Sykehuset Namsos. Da kapasiteten på poliklinikken ble sprengt i 2018, startet hun et pilotprosjekt med gode tilbakemeldinger. Nå ønsker hun flere kommuner med. Foto:

Nå ønsker prosjektlederen og sår-sykepleierne på poliklinikken flere kommuner med på laget. I tillegg til pilotkommunene Namsos, Bindal og Overhalla, har nå også Lierne og Grong kommuner takket ja.

I 2019 ble det avholdt et sårseminar, der 40 deltakere fra pilotkommunene deltok i teoretisk undervisning og workshop. 22. oktober i år arrangeres en ny workshop.

– Øker kompetansen

Hun forteller at alle kommuner i Sykehuset Namsos sitt nedslagsfelt er velkommen til å bli med.

– På denne måten ønsker vi å kunne øke beredskapskapasiteten til sårpoliklinikken og styrke kommunenes kompetanse slik at de også kan ta en større del i behandlinga. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på ordninga, både fra pasientene og ansatte i kommunene, sier Schwartz.

Hun forteller at hun ved oppstarten av pilotprosjektet opplevde et stort ønske fra kommunene om å øke sin kunnskap innen sår og sårbehandling.

Stort sett har helsepersonellet ut i kommunene veldig mange forskjellige oppgaver. Selv om mange har lært mye av dette på utdanninga, er det ikke enkelt å gjennomføre alt av prosedyrer, dersom det er en sunt mellom hver gang man gjør det.

Her på poliklinikken har vi spesialisert oss på området, og vi ønsker å spre denne kunnskapen til flere, sier hun.

– Hvor ofte gjennomfører dere slike konsultasjoner?

Foreløpig er ikke antallet så veldig høyt, men vi håper på større volum og har stor tro på at denne løsningen vil komme til å blomstre opp. Jeg tror dette er framtida, sier Schwartz.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken