Gå til sidens hovedinnhold

Motvind i seilene

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Flaggene vil vaie lenge blant medlemmene av Motvind Nærøysund og vindkraftmotstandere landet over. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på søknaden om utsatt frist for Ytre Vikna II vindkraftverk. NTE Energi har kastet kortene for denne runden. Men det er ikke ensbetydende med at de har gitt opp prosjektet.

Les også

Vindkraftprosjektet på Ytre Vikna II legges dødt: – Vi vil komme med ny søknad

Det er grunn til å gi NTE Energi honnør for at de valgte denne linja. De har innsett at deres søknad for Ytre Vikna II vindkraftverk var bygd på gamle konsekvensutredninger, som den lokale Motvind-gruppa, med rette, har satt store spørsmålstegn ved. Likevel varsler NTE Energi at de vil søke på nytt og få lagd nye konsekvensutredninger. Det er de i sin fulle rett til. Nye utredninger vil danne grunnlag for nye, og forhåpentligvis, konstruktive debatter. Det gir også dagens lokalpolitikerne mulighet til å innta en aktiv rolle. Det er et stort pluss.

Dessverre har debatten om vindkraftutbygging i hele landet blitt preget av harde meningsutvekslinger, personangrep og mistro til motparten. På det området bør alle parter ta noen runder med seg selv. Samtidig hevder Motvind Norge at stadig flere nordmenn har blitt skeptiske til vindkraftutbygging. For dem er det et paradoks at et grønt skifte skal gå bekostning av uberørt natur og at den samiske befolkninga blir satt under press.

Les også

Seier for vindkraftmotstanderne i Vikna: – Fantastisk, jeg kan ikke tro det er sant!

Det er lett å forstå gleden som spredde seg i Motvind Nærøysund over at de lyktes. Hvert enkelt medlem har stått på. Det krever mot å stå på barrikadene i en slik betent sak i lokalmiljøet. De kan nå unne seg en liten pustepause, men ikke lenge. Det vet de også.

Regjeringa og Frp legger opp til at den lokale bestemmelsesretten skal styrkes. Kommunene vil da få større innflytelse på vedtak om etablering av vindkraftindustri i deres egen hage. Det gleder vindkraftmotstanderne stort, for stadig flere kommuner har angret på vedtak om å ønske vindkraftindustrien velkommen. Grunnen er blant annet at inntektene fra vindkraftanleggene lokalt er blitt mindre enn hva de ble forespeilet. Nå må vindkraftutbyggerne gjøre en bedre jobb for å sikre tillit og inntekter lokalt.

Det tjener alle på.

Kommentarer til denne saken