Nå er det alvor

Av
DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Namdalen og Namsos har fått sitt første, virkelige smitteutbrudd av koronaviruset. På én dag ble det meldt om hele 15 nye tilfeller. Fortsatt har vi ikke den fulle oversikten, og det kan komme ei ytterligere økning i dagene som kommer. Det er i seg selv ikke uventet. Vi måtte regne med at folk reiser og omgås i jule- og nyttårshøytida, og at det ville medføre smittespredning, selv om vi har tatt alle forholdsregler og det var begrensninger. Vi vet heller ikke om denne spredninga kan være resultat av en ekstra smittsom variant.

Ifølge Namsos kommune er tilfellene som ble avdekket torsdag knyttet til et innvandrermiljø. Vi skal være veldig forsiktige med å trekke forhastede konklusjoner ut fra dette. Kommunen berømmer de involverte for at de raskt tok ansvar, fikk testet seg og gikk i isolasjon. Det kan ha forhindret at smitten har spredt seg utenfor dette miljøet. I så fall er det et resultat av god innsats og oppfølging, hurtigtesting og at dem som selv ble smittet forsto alvoret.

Det at smitten er spredt raskt og rammet mange i dette miljøet, betyr altså ikke at innvandrere i seg selv er mer utsatt eller ikke har tatt smittevernet på alvor. Viruset ser ikke forskjell på etnisitet eller farge. Men det er en kjensgjerning at innvandrere har dårligere boforhold enn andre grupper, og dermed er tettere på hverandre.

Det betyr også at vi andre må ta dette på alvor, og ikke tro at dette ikke kan spre seg utenfor enkelte miljøer. Når det først er så mange tilfeller, og det også har rammet en skole, skal det svært mye til at det ikke oppstår mer spredning. Det er derfor riktig å ha både nasjonale og lokale tiltak, som minimal sosial omgang, heimekontor, stenging av fritidstilbud, svømmehall og kulturskole – samt anbefaling om munnbind på offentlige steder der det ikke er mulig å holde avstand.

Det siste har vært et fremmedelement i Namdalen så langt, men bør nå bli vanlig i butikker og på andre møtesteder. Det er ikke et uttrykk for at du frykter eller tror at noen rundt deg kan være smittet, men en måte å ta ansvar på for ikke å smitte andre. Det viser seg at dette lumske viruset kan smitte på uventede måter, og du kan være bærer uten å merke noe som helst.

Selv om vaksinasjonene nå er i full gang, vil det ta lang tid før vi kan erklære krigen for vunnet. Men med en ekstra innsats nå, kan vi vinne dette første slaget mot virusets inntog i Namdalen.

Dette er tiltakene og anbefalingene

LOKALE TILTAK OG ANBEFALINGER

 • Hold deg hjemme ved tegn til infeksjon
 • Ha færre kontakter enn vanlig, så få som mulig disse første ukene.
 • Vær sammen med andre kortere tid, og heller ute enn inne.
 • Bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand (gjelder ikke barn under 12 år)
 • Test deg hvis du har symptomer

SKOLE

 • Alle som reiser med skoleskyss oppfordres til å sitte sammen med elever fra samme kohort og/eller søsken. Vi oppfordrer foreldre som har anledning til å kjøre elevene til skolen til å gjøre det.
 • Kommuneledelse og kommuneoverlege følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende tiltak i skolene. Ut fra nasjonale kriterier er det besluttet at barnehager og barneskoler fortsatt skal drives på guklt nivå, ungdomsskoler på rødt nivå etter trafikklysmodellen.

HELSE

 • Kommunen fraråder besøk på institusjoner av hensyn til beboere og ansatte. Smitte på institusjoner er kritisk for sårbare beboere.
 • Helsepersonell (utenfor institusjon) anbefales å bruke munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde 1 meters avstand.
 • Virksomheter med en-til-en kontakt anbefales å bruke munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde 1 meters avstand.

KULTUR

 • Svømmebasseng og idrettshaller er stengt
 • Kinoen holder åpent, med to meters avstand mellom alle publikummere som ikke er i samme kohort.
 • Kulturskolen underviser digitalt
 • Innbyggertorgene/bibliotekene våre er åpne. Besøksregistrering gjennomføres.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken