Nå er det klart når helsepersonell skal vaksineres

Helse Midt-Norge har lagt en plan for fordeling av vaksiner til helsepersonell.