Som ordførere er vi svært bevisste på alltid å framsnakke egne kommuner og egen region – og vi vil alltid forholde oss til de rammene vi har – og søke å få til så gode tjenester for våre innbyggere som overhodet mulig. Men nå må vi si tydelig fra. For om kommunene ikke får dekket våre kostnader til håndtering av korona-pandemien, frykter vi at resultatet blir alvorlige kutt i velferden.

Det er nemlig slik at regjeringens forslag til budsjett i seg selv for Lierne, Nærøysund, Namsos og Osen vil kunne bety alvorlige kutt i velferden til våre innbyggere. Leka og Namsskogan kommer noe bedre ut dette året. Men samlet de siste årene har våre kommuner kommet negativt ut.

Namsos kommune har for eksempel de siste fem årene fått en inntekstvekst som har vært 28 millioner kroner lavere enn lønns- og prisveksten. Det gir selvsagt mindre handlingsrom for å gi gode kommunale tjenester. Namsskogan diskuterer nå nedleggelse av Trones skole – i tillegg til kutt på helseområdet, nedleggelse av et basseng og mye mer. Selvsagt ikke fordi de har lyst til det, men fordi de må ta ansvar med de inntektene de får fra staten. Namsskogan har siden 2017 mistet 13,5 millioner kroner på flyktningsituasjonen og årlig fått mellom to og fem millioner kroner mindre i kraftinntekter. Mens oppgavene blir flere og overføringene krymper, ikke minst på grunn av lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet.

Denne utviklingen gjør oss som ordførere svært bekymret. Midt i en alvorlig pandemi nedprioriterer Høyre, KrF og Venstre nok en gang kommunene – det er snakk om de sårbare barna i barnehage og på skole, og våre eldre som trenger pleie. Vi er opprørte, og vi lurer på om regjeringen skjønner hvor alvorlig dette er for innbyggerne. Derfor sier vi fra så tydelig: Nå er det nok, Erna!

Dramatiske konsekvenser

Det er i kommunen foreldre har sine barn i barnehage og skole, det er i kommunen psykisk utviklingshemmede får sine tjenester levert, det er i kommunen gamle og skjøre får stell og omsorg i den lokale hjemmetjenesten eller på våre helsehus. Det er i kommunen vi sørger for at veien er vinterbrøyta og at vannet i springen er rent, at ungdom får tilbud hvis de opplever utenforskap og innvandrere får oppfølging eller veiledning. Svekker regjeringa kommunens rammer for mye, går det direkte utover de menneskene som bor i våre kommuner. Vi er redd for at vi nå må kutte i tjenester. I de tjenestene som er så viktige for våre innbyggere.

Erna Solbergs svar på innsatsen ordførere og folkevalgte i kommunene har stilt opp med i korona-pandemien, er å binde kommunene på hender og føtter. Dette er alvorlig og uansvarlig. Dette kan ikke vi ordførere sitte stille og se på.

Belastningen for kommunene i koronaåret 2020 har vært, og er, stor. Den er stor for våre ansatte, for folkevalgte og for innbyggerne. Det er hos kommunene ansvaret for håndteringen av pandemien ligger. Dette kommer oppå anstrengt økonomi, effektiviseringskrav, stadig nye oppgaver fra staten som ikke er fullfinansiert – og svært uklare signaler om vi vil få dekket inn ekstrakostnadene og bortfallet av inntekter. Uten inndekning av ekstrakostnader og bortfall av inntekter, vil konsekvensene av dette bli å utsette viktige investeringer, foreta innstramninger og gjøre store kutt i tjenestene. Dette vil være dramatisk for innbyggerne våre.

Sats på velferd – sats på kommunene!

Arbeiderpartiet vil satse på velferden. Vi vil satse på kommunene. Velferden i Norge skapes først og fremst ute i norske kommuner. Det er her grunnleggende tjenester som blant annet skole, barnehage, fastlege, rehabilitering og omsorg gis.

Som ordførere krever vi at Stortinget gir kommunene økonomi som står i forhold til våre faktiske utgifter og som gjør kommunene i stand til å møte fremtidens utfordringer. Vi vet at vi må satse mer på skole og barnehage. Vi må være beredt til å sikre stadig flere eldre en god og verdig alderdom med en trygg eldreomsorg. Da kan man ikke bygge ned velferden i kommunene. Den må bygges opp. Det lar seg ikke gjøre med forslaget til statsbudsjett som regjeringen har lagt fram.

Våre krav til statsminister Erna Solberg, regjeringen og Stortinget er:

  • Bruk statsbudsjettet til å sikre kommunene et bedre handlingsrom, så skal vi gjøre jobben til beste for både innbyggere og regjering.
  • Kompenser oss fullt ut for ekstrakostnader og tap av inntekter vi har hatt i forbindelse med Covid-19.