FLATANGER: Ifølge Flatangernytt, som omtalte saken først, har kommunestyret lagt klare føringer for et salg. Pris skal bare vektes 10 prosent. Det avgjørende er hva eiendommen tenkes brukt til.

I Finn-annonsen står det også «skolebygning for de som ser et potensial for aktivitetsutvikling på stedet.» Det er ikke lagt ut noen prisantydning på bygget.

Håpet er at overtakelse skal skje fra årsskiftet.

NA har tidligere skrevet om salgsplanene tidligere. Flatanger kommune kjøpte bygningene av Flatanger Montessori SA i 2018.

Bygningsmassen består av hovedbygning fra 50-tallet, en barnehage med garderober og skytebane i kjelleren fra 80-tallet og en skolebygning fra 2010-tallet, basert på sammenbygging av flere brakker.

Det er gitt spillemidler til garderoben som er tilknyttet sentralidrettsanlegget, og kjelleretasjen i 80-tallsbygningen med garderobe og skytebane holdes unna ved et eventuelt salg.

Totalt er det snakk om et areal på 1.210 kvadratmeter i de tre bygningene, når arealet i kjelleren i 80-tallsbygningen trekkes ifra.